Dodatki za oljne barve

Zadnje ogledano

Balzam terpentin 1000mlPovečaj

Balzam terpentin 1000ml

293715

1

23,40 €

- Upočasnjuje proces sušenja
- Izboljšuje potezo čopiča
- Razredčilo za lake olja in alkidne smole

Balzam čistega terpentinskega olja je visoko kakovostno, naravno razredčilo iz čistega terpentinskega olja za lake, olja in alkidne smole. Delež terpentina več kot 30%.

Vsebuje: terpentinovo olje (EC št.: 232-350-7). Nevarno. Vnetljiva tekočina in hlapi. Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. Zdravju škodljivo pri zaužitju, v stiku s kožo ali pri vdihavanju. Povzroča draženje kože. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Povzroča hudo draženje oči. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Hraniti zunaj dosega otrok. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Hraniti zaklenjeno. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi. Hraniti zaklenjeno. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi.